• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • "Я маю право"

Основні нормативно-правові акти у сфері протидії булінгу (цькуванню):

✔ Закон України «Про освіту»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

✔ Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text

✔ Постанова КМУ від 03.10.2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема таких, що можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF#Text

✔ Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1225 «Деякі питання здійснення реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-zdijsnennya-reaguvannya-na-vipadki-bulingu-ckuvannya-ta-zastosuvannya-zahodiv-vihovnogo-vplivu-v-zakladah-osviti

✔ Наказ МОН України від 28 грудня 2019 року № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text

✔ Наказ МОН від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-spryamovanih-na-zapobigannya-ta-protidiyu-bulingu-ckuvannyu-v-zakladah-osviti

✔ Наказ МОН від 20.03.2020 №420 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 лютого 2020 року № 293»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-26-lyutogo-2020-roku-293

✔ Лист МОН України від 14. 08. 2020 року №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження протидії булінгу (цькуванню)»

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-bezpechnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladi-osviti-ta-poperedzhennya-i-protidiyi-bulingu-ckuvannyu

/Files/images/алгоритм.jpg

/Files/images/алгоритм2.jpg

/Files/images/алгоритм1.jpg

Адміністрація школи повідомляє, що з січня 2019 року набули чинності Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-viii
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19

/Files/images/на сайт право телеф.jpg

/Files/images/буклет 12.jpg/Files/images/буклет 11.jpg

/Files/images/буклет.jpg

/Files/images/буклет2.jpg

/Files/images/я маю право 1.jpg

/Files/images/я маю право 2.jpg


/Files/images/права дитини.jpg

/Files/images/Копия БуклетБуллинг (1).jpg

/Files/images/БуклетБуллинг (2).jpg

/Files/images/Буклет_стоп_насилие_v10-1_2.jpg
/Files/images/Буклет_стоп_насилие_v10-1_1-1.jpg/Files/photogallery/222.png

/Files/images/право.jpg

/Files/images/Алгоритм дій дитини в ситуації домашнього насильства.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 594