• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Методичні об’єднання

Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутришкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Проблемна тема, над якою працює МО класних керівників

«РОЛЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

У ВИХОВАННІ ЖИТТЄТВОРЧОЇ

СУСПІЛЬНО СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ»

Завдання методичного об’єднання класних керівників

на 2013-2014 н.р.:

· продовжити формувати життєтворчу суспільно свідому особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно–компетентісного підходу, а саме суб'єктності учасників навчально-виховного процесу, гуманізації та гуманітаризації, співпраці та співтворчості, створення ситуації вибору та відповідальності;

· здійснювати індивідуальний підхід до учнів, продовжувати ведення індивідуально-профілактичної роботи з учнями групи ризику,

· урізноманітнювати види роботи з батьками, залучати їх до позакласної роботи школи,

· спланувати заходи на підвищення самоосвітньої мотивації класного керівника.

Відомості про вчителів

методичного об’єднання класних керівників

№ п/п

П.І.П Б. особи

Клас

Загальний стаж

Стаж роботи в даному закладі

1.

Войхевич Валентина Василівна

1-А

32

14

2.

Гарбузова Ірина Миколаївна

1-Б

36

9

3.

Деркаченко Яна Сергіївна

1-В

1

1

4.

Дрожак Інна Миколаївна

2-А

25

13

5.

Коренда Євгенія Валеріївна

2-Б

9

9

6.

Малькова Олена Анатоліївна

3-А

13

5

7.

Швець Наталія Олексіївна

3-Б

2

2

8.

Джулай Наталія Валентинівна

4-А

23

14

9.

Андреєва Наталія Василівна

4-Б

14

14

10.

Гордієць Інна Аліківна

5-А

13

7

11.

Нечай Тетяна Анатоліївна

5-Б

9

8

12.

Венгер Антоніна Михайлівна

6-А

33

14

13.

Спринська Віта Миколаївна

6-Б

19

8

14.

Гіжинська Клавдія Олександрівна

7

36

13

15.

Башмакова Антоніна Вікторівна

8-А

13

4

16.

Кожемякіна Олена Олександрівна

8-Б

11

11

17.

Шахова Оксана Миколаївна

9

4

3

Відомості про теми самоосвіти вчителів методичного об’єднання класних керівників на 2013-2014н.р.

П.І.П.Б.

Методична проблема, над якою працює класний керівник

1.

Войхевич Валентина Василівна

Метод проектів у навчально-виховному процесі. Педагогічні проекти

2.

Гарбузова Ірина Миколаївна

Формування в школярів цінностей родинного життя

3.

Деркаченко Яна Сергіївна

Формування ціннісного ставлення особистості до праці

4.

Малькова Олена Олександрівна

Формування пізнавальної активності учнів початкової школи засобами гри

5.

Дрожак Інна Миколаївна

Компетентісний підхід у навчанні й вихованні дітей молодшого шкільного віку

6.

Коренда Євгенія Валеріївна

Гра як один із засобів формування особистості

7.

Швець Наталія Олексіївна

Виховання патріотизму у молодших школярів засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування

8.

Джулай Наталя Валентинівна

Вплив ідей В.О.Сухомлинського на формування дитячого колективу

9.

Андреєва Наталя Василівна

Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів початкових класів

10.

Шахова Оксана Миколаївна

Формування дружніх взаємин між однокласниками через згуртованість дитячого колективу

11.

Гордієць Інна Аліківна

Формування в школярів ціннісного ставлення до себе

12.

Нечай Тетяна Анатоліївна

Процес адаптації п’ятикласників

13.

Венгер Антоніна Михайлівна

Формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до держави й суспільства

14.

Спринська Віта Миколаївна

Створення в класі гуманного особистісно зорієнтованого середовища. Формування в школярів базових загальнолюдських цінностей (людина, сім’я, праця, знання, культура, Вітчизна, Земля, світ)

15.

Гіжинська Клавдія Олександрівна

Створення в класі гуманного особистісно зорієнтованого середовища. Формування в школярів базових загальнолюдських цінностей (людина, сім’я, праця, знання, культура, Вітчизна, Земля, світ)

16.

Кожемякіна Олена Олександрівна

Формування в школярів основних національних цінностей і ціннісного ставлення до держави й суспільства

17.

Башмакова Антоніна Вікторівна

Формування життєвих компетентностей учнів шляхом організації проектної діяльності

На допомогу класному керівнику

Матеріали для проведення класних годин

ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА, ДИТИНО!

Учитися жити по закону, поважати закон і виконувати його людина повинна з малих літ, з сім'ї, дитячого садка, школи.

Рибінський Є.М.

Сьогоднішні діти - це дорослі XXI століття. Тому головним завданням школи поряд з сім’єю і іншими соціальними інститутами суспільства - допомогти їм засвоїти соціально-правові принципи, які закріплені в Конвенції ООН про права дитини.

 • Ст.13. Дитина має право на пошук, отримання і передачу інформації...
 • Ст.17. Дана стаття признає право дітей на користування засобами масової інформації, які відповідають мовним потребам дитини.
 • Ст. 28 і 29 присвячені визнанню прав дитини на освіту, яка сприяє розвитку особистості, таланту, розумових і фізичних навиків дітей в найбільш повному об’ємі.
 • Згідно з цими статтями бібліотеки як інформаційні центри повинні забезпечити доступ до інформації і матеріалів в області освіти і професійної підготовки для всіх дітей.
 • Ст. З1 констатує право дитини на відпочинок і дозвілля, вільно брати участь в культурному житті, займатися мистецтвом.

Зміст Конвенції складний для розуміння дітей, тому школі необхідно використовувати такі форми і методи, які допомогли б познайомити дітей з її положеннями на зрозумілій для них мові.

Перш за все, це різноманітні тематичні полички, книжкові виставки, перегляди літератури : "Я - дитина, я - людина", "Твої права і обов’язки", "Правовий компас", "Знай свої права змолоду".

У масових заходах можуть використовуватись приклади з книг, статей, періодики, мультфільмів, які роз'яснювали б дітям положення і статті Конвенції.

Не менш важливі ігрові форми роботи : це - літературні ігри "Ваші права, діти", "3 героями казок по статтях Конвенції", ролеві, ситуаційні ігри "Правова асамблея героїв книг", "З дітьми про серйозне", ігри, конкурси, турніри сімей-ерудитів "Вчимося захищати свої права", "Конвенція твоїх прав", конкурси "Кращий знавець права", "Права людини і моя особиста думка".

Важливим аспектом роботи школи в даному напрямку є широке ознайомлення дітей і батьків зі статтями Конвенції.

КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ДИТИНИ

1. "Всі права і свободи, вказані в Конвенції, належать кожній дитині, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови і віросповідування." /ст.2/

2. "Кожна дитина має право на життя і здоровий розвиток." /ст.6/

3. "Кожна дитина має право на ім'я." /ст.7/

4. "Дитина має право на індивідуальність." /ст.8/

5. "Ніхто не має права розлучати дитину з батьками." /ст.9/

6. "Дитина має право вільно виражати свою думку." /ст.13/

7. "Дитина має право на особисте життя, недоторканість житла, тайну кореспонденції." /ст.16/

8. "Ніхто не має права кривдити іншу людину, принижувати її і жорстоко наказувати." /ст.І9/

9. "Дитина має право на користування сучасною охороною здоров’я. /ст.24/

10. "Дитина має право на освіту." /ст.28-29/

11. "Кожна людина, і дитина теж, має право на відпочинок." /ст. 31/

12. "Ніхто не може зробити дитину рабом." /ст. 32 /

13. "Ніхто не повинен катувати, принижувати чи жорстоко наказувати дитину." /ст.37/

14. "Ніхто не має права посадити людину в тюрму, якщо вона не винна. Кожен має право на справедливий суд і дитина теж." /ст.40 і ст.11/

З ДІТЬМИ ПРО СЕРЙОЗНЕ

(Ситуаційна гра для учнів 5-7 класів)

Мета: допомогти дітям зрозуміти взаємозв’язок між моральними і правовими нормами.

Запропонувати дітям оформити наочність по статях Конвенції про права дитини.

Учитель готує картки з описом правових ситуацій.

ТЕКСТИ КАРТОК :

1. Старшокласники примушують малюків-учнів 1-2 класів носити їм портфелі. ( Моральна і правова. Ст. 32, ст. І9).

2. Миколу звинуватили в крадіжці і до суду посадили в тюрму. ( Правова. Ст.40 ).

3. Наталку забрали у безробітної матері і вивезли в іншу країну. (Правова. Ст. 9).

4. Олег захворів, йому потрібна операція, але в лікарні його відмовились лікувати, тому що у його батьків немає коштів. ( Правова. Ст.6).

5. Оля написала листа, вчителька взяла його з парти дівчинки і прочитала його всьому класу.

(Правова. Ст.16).

Під час гри учитель дає коротке пояснення та уточнює відповіді дітей.

З ГЕРОЯМИ КАЗОК

(Правова гра для учнів 4-5 класів)

Мета : навчити дітей самостійно працювати з текстом Конвенції про права дитини.

У грі розглядаються конкретні ситуації порушення прав дитини на прикладі літературних героїв. Основним атрибутом гри є картки з текстом телеграм від імені літературних героїв, по відношенню до яких були порушені права.

ТЕКСТ ТЕЛЕГРАМ І ВІДПОВІДІ ДО НИХ :

1. "Рятуйте! Нас з’їв сірий вовк !"

(Червона Шапочка і бабуся) із казки Ш.Перро "Червова Шапочка", ст. 6/

2. "Діти, допоможіть! Посадили мене у в’язницю за те, що допоміг Гарбузу повернути його будиночок." (Цибуліно із казки Дж. Родарі "Пригоди Цибуліно", ст.11 і ст.40)

3. "Мені дуже холодно в зимовому лісі. Діти, допоможіть знайти квіти."

(Падчериця із кізки С.Маршака "Дванадцять місяців”, ст.19 і ст.31)

4. "Діти, мене відвезли від бабусі і названої сестри в льодове царство. Мені холодно, я хочу додому." (Кай із "Снігової королеви" Г.Х.Андерсена, ст.9, ст.8)

5. "Діти, я хочу на бал, а мене примушують працювати без відпочинку"

(Попелюшка із казки "Попелюшка" Ш.Перро, ст.31 і ст. 16)

ПОДОРОЖ З ГЕРОЯМИ КАЗОК

(для учнів молодшого шкільного віку)

Мета: познайомити дітей з їхніми правами на прикладах казок "Попелюшка", "Червона Шапочка", "Білосніжна та семеро гномів". Навчити дітей свідомо оцінювати ситуацію, аналізувати вчинки героїв. Виховувати товариськість, почуття власної гідності, любов до своїх ближніх.

Під час подорожі рекомендуємо розглянути справу про порушення прав дитини в одному казковому королівстві.

Бажано було б розіграти уривки з казокув ролях, а потім задати дітям запитання :

 1. Уривки з яких казок ви переглянули ?
 2. Як ви гадаєте, чому мачуха образила Попелюшку ?
 3. Чому зведені сестри не любили її ?
 4. Чи мали право ображати всі дівчинку ?
 5. Чи мачуха і справді була кращою за Білосніжку ?
 6. Чому вона наказала відвести дівчинку до лісу ?
 7. Кого зустріла в лісі Червона Шапочка ?
 8. Про кого з нею розмовляв Вовк ?
 9. Які саме права дитини порушені в цих казках ?
 10. Чи мав право Вовк поселитись в будиночку бабусі ?

Казкова подорож завершилася. Учитель дякує дітям за те, що вони поступали як справжні дорослі захисники дітей і правильно захищали права казкових героїв.

" ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ... "

(Вікторина для учнів 7-8кл.)

 1. Як називається основний документ громадянина ? /Паспорт/.
 2. Який закон вважається головним законом країни ? /Конституція/ .
 3. Що являє собою добровільне об’єднання громадян країни за певними політичними поглядами ? /Партія/.
 4. Як називають осіб, які не досягли І8-річного віку ? /Неповнолітні/.
 5. Він може бути цивільним, адміністративним, кримінальним, що це ? /Кодекс/.
 6. Як називають захисника у суді ? /Адвокат/.
 7. Як називають людину, що бачила злочин ? /Свідок/.
 8. Який документ потрібний для проведення арешту чи обшуку ? /Ордер/.
 9. Як називається примусове затримання особи співробітниками правоохоронних служб? /Арешт/.
 10. Як називається державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров"я і права громадян ? /Міліція/.

КОНКУРС ПРАВОЗНАВЦІВ

(для учнів 8-9 класів)

§ Ціцерон говорив: "Щоб стати абсолютно вільними, ми повинні стати рабами..." Рабами кого або чого ми повинні стати ? /Закону/

§ Хто був автором першої Конституції України? /Пилип Орлик, 1711р./

§ У Російській імперії існувала страта через повішення. Засуджений до такої кари міг залишатися живим лише у двох випадках : якщо надходило імператорське помилування або якщо... Коли ж іще ? /Коли рвалася мотузка/

§ Назвіть 5 символів державності України. /Конституція, герб, прапор, гімн, президент/

§ Петру І так знавісніли хабарники, крадії, злочинці-чиновники, що він видав указ: "А воров в государстве нашем, вешать велим, как только объявится, что украл он... " Скільки ж мав украсти злочинець, щоб бути засудженим через повішення? /Якщо вкрадених грошей вистачало на придбання мотузки і оплату, роботи ката/

§ Як називається переслідування, ущемлення громадських і людських прав, а то і знищення цілого народу ? /Геноцид/

§ В середині ХVІст. венеціанський посол у столиці Туреччини Стамбулі описав такий випадок : "3 султанської оранжереї зникло три огірки. Взнавши про крадіжку, султан наказав виявити злочинця. Кізляр-ага, начальник охорони, викликав до себе 10-х працівників оранжереї і виявив крадія". Яким чином він це зробив ? /Наказав розпорювати їм почергово животи і оглядав нутрощі. Четвертий виявився винним /

§ Який документ прийнятий ООН рішенням своєї Генеральної Асамблеї 20 листопада 1989 року? /Конвенція про права дитини/

§ Цей біблійний цар і суддя приймав настільки мудрі рішення, що вони стали своєрідною “притчею во язицех". Як його звали ? /Соломон/

§ В якому випадку на Запорозькій Січі могли закопати в одній ямі живого і мертвого ? /Коли один козак вбивав іншого і суд визнавав його винним/

Кiлькiсть переглядiв: 1230